Innlegg

Viser innlegg fra april, 2012

Spennande dukketeater

Bilde
   "Bukkene Bruse og den vesle kalven" av Kirsti Maanum   Vi inviterte barnehagane i Skjåk på dukketeater  Ei annleis Bukkene Bruse forteljing   Kalven og mora  Det blei ei fin teaterframsyning av Kirsti Maanum. "Bukkene Bruse og den vesle kalven" har det tradisjonelle eventyret som ramme. Men i denne forteljinga bur Bukkene Bruse på ein bondegard. Og når dei skal til setra for å gjere seg feite, så blir kalven med i staden for den mellomste bukken. Han vil heller vere heime på garden for å leike. Kalven skulle nok ynskje han ikkje vart med da han møtar det store og skumle trollet. Heldigvis går det bra til slutt, den største bukken ordnar opp i kjend stil.   Kirsti Maanum spelar på fleire strengar  Den vesle kalven og det skumle trollet      

Dukketeater

Bilde