Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2017

Datakurs for seniorar

Bilde
Populært kurs I 2017 er det 9. gongen vi arrangerer datakurs for seniorar i regi av oss tilsette.  Det krevst ingen forkunnskap for å vere med Desse kursa har vore populære, enkelte år har det vore fleire grupper. Det krevst ingen forkunnskap for å vere med, kurset er lagt opp for nybyrjarar og er gratis. I tillegg til å lære data, er dette ein uformell, triveleg og sosial møteplass. Praten er svært "livleg" i kaffipausa. Slik samfunnet utviklar seg, krevst det meir og meir kunnskap i bruk av data. Mange tenester er i dag nettbaserte. Ynskjet er at alle, også den eldste del av befolkninga, skal bli i stand til å nyttiggjere seg dette verktøyet . Påmelding til Skjåk folkebibliotek v/Sigrun eller Hanne, tlf: 909 47 020. Påmeldingsfrist 31/1. Stikk gjerne innom for ein prat. Program Måndag 6. feb. kl 10 - 12      Tastatur, internett Måndag 13. feb. kl 10 - 12    Tekstbehandling, internett Måndag 20. feb. kl 10 - 12    Internett Måndag 6. mars kl 10 - 12