Datakurs for seniorarPopulært kurs
I 2017 er det 9. gongen vi arrangerer datakurs for seniorar i regi av oss tilsette. 

Det krevst ingen forkunnskap for å vere med
Desse kursa har vore populære, enkelte år har det vore fleire grupper. Det krevst ingen forkunnskap for å vere med, kurset er lagt opp for nybyrjarar og er gratis.

I tillegg til å lære data, er dette ein uformell, triveleg og sosial møteplass. Praten er svært "livleg" i kaffipausa.

Slik samfunnet utviklar seg, krevst det meir og meir kunnskap i bruk av data. Mange tenester er i dag nettbaserte. Ynskjet er at alle, også den eldste del av befolkninga, skal bli i stand til å nyttiggjere seg dette verktøyet.

Påmelding til Skjåk folkebibliotek v/Sigrun eller Hanne, tlf: 909 47 020. Påmeldingsfrist 31/1. Stikk gjerne innom for ein prat.Program
  1. Måndag 6. feb. kl 10 - 12      Tastatur, internett
  2. Måndag 13. feb. kl 10 - 12    Tekstbehandling, internett
  3. Måndag 20. feb. kl 10 - 12    Internett
  4. Måndag 6. mars kl 10 - 12    Nettbank v/Sparebank 1 Lom og Skjåk
  5. Måndag 13. mars kl 10 -12   Kommunale og offentlege nettsider
Vi tek atterhald om endringar i programmet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Mord i biblioteket

"Når ein først skal skyte nokon" av Arnfinn Kolerud

Mordaren og vinnaren