Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2022

Frøbibliotek

Bilde
I mars opnar vi Frøbiblioteket Frøbiblioteket er eit tilbod til alle hobbygartnarar. Her kan du låne frø om våren, når hausten "endeleg" kjem kan du sanke frø frå plantene du har dyrka. Om du vil, kan du levere frø attende til biblioteket slik at andre kan låne dei året etter. Prinsippet er Lån-Dyrk-Sank-Levér. Målet med Frøbiblioteket er at store og små i Skjåk skal få auka kunnskap og glede av å sjå noko spire og gro. Og kven veit? Kanskje blir det noko godt å ete av det også. Vi gjev deg ei påminning når perioden for innhausting startar – her får du tips om korleis du skal gå fram. Fleire spennande aktivitetar og arrangement rundt Frøbiblioteket er under planlegging. Samlinga med frø blir oppdatert og utvida undervegs. Har du frø? Har du frø du vil dele med oss, blir vi hoppande glade. Levér frøa i skranken, og vi pakkar dei i fine frøposar. Kanskje har du kunnskap om emnet som vi kan nytte oss av? Vi tek gjerne imot gode tips frå deg. Vi veit at det er mange flinke hobb

Meirope bibliotek i Skjåk

Bilde
Vi utvidar tilbodet vårt med meirope bibliotek frå 17. mars 2022. Meirope gjer det enklare å bruke biblioteket når det passar deg, du vil nemleg få tilgang til biblioteket kvar dag frå kl. 07.00-22.00. At biblioteket er meirope vil seie at du kan bruke biblioteket også utanom bemanna opningstid. Lånekortet ditt vil fungere som nøkkelkort og du må bruke lånekortet for å låne. Du kan nytte møterom, lese aviser, låne bøker og filmar samt bruke pc. Alle lån og innleveringar gjer du på ein automat. Vi tilbyr også gratis kaffi frå kaffimaskina vår. Korleis få tilgang? For å få tilgang til meirope bibliotek må du ta kontakt med bibliotekpersonalet for rettleiing og informasjon. Du må også skrive under på ein kontrakt med biblioteket og få oppgradert lånekortet ditt til tilgangskort. Tilbodet er gratis og gjeld for alle over 15 år. Personar mellom 15 – 18 år må ha underskrift frå ein føresett. Du kan ikkje sleppe inn andre enn deg sjølv, med unntak av eigne barn. Vi kjem sjølvsagt til å fortse