TV-spel i biblioteket

Bowling i biblioteket
Spel er kultur

No kan du spele TV-spel i biblioteket. Vi har i fyrste omgang kjøpt inn ein Nintendo Wii med  Super Mario Galaxy 2, Harry Potter, Wii Sports og Wii Sports resort. Det er òg akuelt å kjøpe inn andre typar konsollar.

Med St. meld. nr 14 (2007-2008) "Dataspill" fekk dette mediet si eiga stortingsmelding kor det vart slått fast at dataspel er kultur, og skal behandlast på lik linje med andre kulturuttrykk, som f. eks litteratur, film og musikk.

Biblioteka er både ein møtestad og ein kunnskapsplass – det flotte er at dei framleis er det for alle. Dei som leser skjønnlitterære bøker, dei som helst vil lese leksikon, dei som leser lydbøker, dei som leser filmar og dei som leser på skjermen.
 
 
Pil og boge 
Fulltreffer?Bilblioteka har alltid vore flinke til å omstille seg, og til å omfavne nye medier. Tenk berre på internett, og motstanden mot dette i byringa. I dag er det utenkeleg med eit bibliotek utan internettilgang.
 

Kvifor spel i biblioteket?

I Oppland fylkesbibliotek si "STARTPAKKE: Spill i bibliotek" står det:

- Spill er en sosial aktivitet, og kan bidra til å utvikle biblioteket som sosial møteplass
- Spill er et kulturprodukt som reflekterer den kulturen den er en del av, og kan påvirke den og samfunnet rundt
- Spill i bibliotek kan virke samlende gjennom norsk språk og innhold i spillene
 -Biblioteket formidler og lager arrangementer rundt andre kulturprodukter, og spillsatsninger som spilldager og spillturneringer bør derfor være en like naturlig del av bibliotekets hverdag som bokkvelder.
- Spill kan brukes i språkopplæring og språkstimulering
- Spill kan virke samlende i utviklingen av den flerkulturelle møteplassen
- Spill er en viktig og anerkjent del av barn og unges mediehverdag
- Spill er lesing – man må lese når man spiller, både teksten i spillet, grafikken og spillsystemet for å mestre spillet
- Ifølge stortingsmeldingen skal alle som jobber med barn og unge ha kunnskap om barn og unges mediebruk
- Ved å tilby dataspill som en del av bibliotekets tilbud kan man vise en stor gruppe av bibliotekets ikke-brukere at bibliotekene kan være relevante i forhold til deres hverdag og interesser. Dermed kan man trekke en ny brukergruppe til biblioteket og få dem til å komme tilbakeABM-utvikling om dataspel i biblioteket: Fra gutterommene til bibliotekene

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Datakurs i Skjåk