Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2013

Lokale forfattarar

Bilde
Jan-Magnus Bruheim og Olav Øygard I sommar er det to arrangement i Skjåk som set fokus på dei lokale forfattarane Jan-Magnus Bruheim og Olav Øygard. Begge arrangementa skal gå føre seg under Diktardagar 2013. Olav Øygard - dikt med någå attåt Det fyrste arrangementet er ein konsert i Grimstadøygard laurdag 3. august kl 18. Finn Sandum er konferansier og diktlesar. Elles er det song og musikk med eigenkomponerte melodiar ved Geir Byre, gruppa "Bygdafolk" og Mari Eide Lindsheim. "Småe folk kan magte mangt eit kjempeverk, når dei berre lærer: Samhald gjerer sterk!" Olav Øygard  Frå diktet "Samhald" i boka Vårsong (2010) Diktarstigen Det andre arrangementet er opning av Diktarstigen til Jan-Magnus Bruheim på Billingen.  Diktarstigen er eit spennande prosjekt  og samarbeid mellom Bruheim-nemda og Breheimen Nasjonalparkstyre. Stigen har åtte tavler med sitat av Jan-Magnus på nynorsk, engelsk, tysk og fransk. Stigen ligg i eit om