Leseåret 2010
Leseåret 2010 er av Kunnskapsdepartementet og kultur - og kyrkjedepartementet peika ut som Nasjonalt leseår. Leseåret 2010 skal vere starten på eit leseløft som skal vare til 2014. Heile befolkninga vil vere målgruppe for Leseåret 2010. Det er naturleg at biblioteka står sentralt i eit Nasjonalt leseår. Biblioteka er opne for alle, har kunnskapen, arenaen og - ikkje minst - kontakt med lesaren.
Vi på biblioteket i Skjåk Derfor har laga ein eigen blogg for barne-og ungdomsbøker. Vi ynskjer at alle elevar og lærarar i Skjåk kan vere med å gjere denne bloggen til ein ressurs i så måte. Send ei bokanbefaling på e-post til biblioteket, så legg vi den ut med bilete av boka og signaturen din.

Lagt inn av: Sigrun

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Mord i biblioteket

"Når ein først skal skyte nokon" av Arnfinn Kolerud

Mordaren og vinnaren